G(l)ömda historier - klassiska normer och antik kritik

18. G(l)ömda historier - klassiska normer och antik kritik
Iordanoglou, Dimitrios & Siapkas, Johannes (2011) (247 pp.) 150 kr; 15 EUR

Denna tvärvetenskapliga antologi består av texter som på olika sätt relaterar till det antika arvet från Grekland. Med en konstruktivistisk utgångspunkt, att antikvetenskap skapar antiken, strävar författarna att öppna upp de antikvetenskapliga fälten och erbjuda nya röster, nya samband och nya nivåer av interaktion. Genom berättelser, exempel och dikter belyser Anna-Pya Sjödin de teoretiska utgångspunkter som har lagt grunden för ett kolonialt epistemiskt förtryck och de konsekvenser detta förtryck fått. Fredrik Palm närmar sig frågan om det universella i studier av homosexualitet i det antika Grekland. Susanne Carlsson skriver om möjligheterna att hitta kvinnlig samkönad kärlek i de antika källorna, både skriftliga och ikonografiska. I Magnus Ulléns artikel argumenteras för att nyckeln till vår tids pornografi inte står att finna i antiken, som det ofta sägs, utan i framväxten av en föreställning om ett privat jag under 1600- och 1700-talet. Johannes Siapkas diskuterar synen på antiken utifrån ett estetiskt respektive antropologiskt kulturbegrepp, och som sedan går bortom denna dikotomi för att landa i det dynamiska kulturbegreppet. Med fokus på våld och maskuliniteter föreslår Dimitrios Iordanoglou en konfliktfylld läsning av Illiaden, där han lyfter fram tematiska skillnader mellan epik och så kallad gangstarap. Slutligen närmar sig Lisa Folkmarson Käll, genom några av Maurice Merleau-Pontys texter om tal och uttryck, Ovidius förvandlingsberättelse om Eko och Narkissos.

Medverkande författare: Susanne Carlsson, Dimitrios Iordanoglou, Lisa Folkmarson Käll, Fredrik Palm, Johannes Siapkas, Anna-Pya Sjödin, Magnus Ullén.

BESTÄLL BOKEN