I görningen. Aktuell genusvetenskaplig forskning I

3. I görningen. Aktuell genusvetenskaplig forskning I.
Blomqvist, Martha (red.) (2006)(131 s.) 100 kr.

Den genusvetenskapliga forskningen befinner sig i ett mycket dynamiskt skede och utvecklas i många olika riktningar. Denna publikation illustrerar en del av spännvidden. Sex forskare som vistades vid Centrum för genusvetenskap i Uppsala 2003-2005 medverkar här med analyser av: integrering av genusperspektivet i ett stort internationellt forskningsprojekt, trettiotalets könspolitiska debatt med utgångspunkt från några romaner av Alice Lyttkens, den amerikanska debatten om föräldraskap och sexuell identitet på åttiotalet, med utgångspunkt från en roman av Michael Cunningham, Fröken Sverige-tävlingen på femtiotalet, organiseringen och framväxten av svensk folkbildning´, terrorattackerna 2001 mot World Trade Center och kriget mot terrorn.

Skriften vänder sig till alla som är intresserade av aktuell svensk forskning inom det genusvetenskapliga området.

Medverkande författare: Ninna Edgardh Beckman, Eva Heggestad, Anna T. Höglund, Katarina Pettersson, Kerstin Rydbeck, Helena Wahlström.

BESTÄLL BOKEN