Normkritisk pedagogik - Makt, lärande och strategier för förändring

14. Normkritisk pedagogik - Makt, lärande och strategier för förändring
Bromseth, Janne & Darj, Frida (red.) (2010) (290 s.)

Vad innebär normkritiska perspektiv på makt, lärande och strategier för förändring? Normkritisk pedagogik är ett begrepp som har etablerats i Sverige under de senaste åren. Med hjälp av feministiska, queerteoretiska och intersektionella angreppssätt undersöker bokens tio kapitel vad normkritiska perspektiv kan innebära och hur de kan användas i olika verksamheter. Bokens författare är forskare och praktiker verksamma inom högre utbildning, skolan, museivärlden, ideella organisationer och statliga myndigheter. Genom ett gemensamt nätverk och enskilda projekt har de alla bidragit till att driva utvecklingen på området framåt.

Medverkande författare: Louise Andersson, Veronica Berg, Lotta Björkman, Janne Bromseth, Frida Darj, Gunilla Edemo, Ann Frisell Ellburg, Agneta Josephson, Love Nordenmark, Maria Rosén, Renita Sörensdotter.

BESTÄLL BOKEN SOM E-BOK