4. Samtal om biologi. Genusforskare talar om kön och kropp.
Holmberg, Tora (2007) (61 s.) 100 kr.

Förståelsen av kroppar och kroppslighet har under de senaste decennierna varit central för genusforskningen. Frågan om genusvetenskapens relation till ”det biologiska” har därmed blivit alltmer brännande. I denna skrift undersöker och belyser Tora Holmberg gränserna mellan det sociala och det biologiska, mellan natur och kultur, mellan kön och genus, och olika genusteoretiska debatter. Hon gör det genom samtal med i Sverige framträdande genusforskare som intresserat sig för kroppslighet och biologiskt kön. Tillsammans utforskar de problem med olika angreppssätt och möjligheterna till överskridanden.

BESTÄLL BOKEN