Talangfabriken. Iscensättningar av genus och sexualitet i svensk reality-TV

7. Talangfabriken. Iscensättningar av genus och sexualitet i svensk reality-TV.
Ganetz, Hillevi (2008) (146 s.) 150 kr

Medieforskaren Hillevi Ganetz har tittat på 67 avsnitt av talang-realityn Fame Factory som skildrar sjutton ungdomars väg till att bli artister. Hon hittade en TV-genre som idag toppar listorna över de mest sedda TV-programmen men som ingen forskning kritiskt analyserar. Hon påträffade många framställningar av killar i studion och med gitarrer, men inga sådana skildringar av tjejer. Hon hittade män som inte dansade och både män och kvinnor som grät floder, men deras gråt gavs helt olika tolkningar av deltagarna själva och fansen på nätet. Och hon fann att det inte talades om mäns utseende i samband med deras prestationer. Hon hittade en svag sexualisering av de manliga och kvinnliga artisterna, men en desto starkare betoning på respektabilitet, särskilt vad gällde tjejerna. Hon fann bland tittarna och i själva serien olika och motstridiga förklaringar till varför kvinna efter kvinna röstades ut ur serien och en man blev slutvinnare. Och hon fann att det idag tycks möjligt att iscensätta olika typer av sexualiteter i TV, men inte olika femininiteter.

BESTÄLL BOKEN