Information

Publications from the Crossroads of Knowledge

The publication series Crossroads of Knowledge/Skrifter från Centrum för genusvetenskap was founded in 2003. As from the summer of 2013, the international publishing company SPRINGER has taken over all English written books produced in the Centre book series Crossroads of knowledge. At the same time, all of our Swedish books will from now on be published by the Swedish publishing company MAKADAM. Our new books are from now on ordered via regular online bookstores and will also be physically available in selected book shops.

Please find our publications in the list and read more about each book them by clicking on each titel. Several of our old publications are also available as free fulltexts, find and download these texts via the DiVA.

Old publications, from number 1-18 can be ordered via publications@gender.uu.se. Please note that a shipping cost will be added to the cost of the book. The price for the shipping is due to the weight of the book/books.

Crossroads of Knowledge

23. Illdisciplined Gender Engaging Questions of Nature/Culture and Transgressive Encounters

22. Bodies, Boundaries and VulnerabilitiesInterrogating Social, Cultural and Political Aspects of Embodiment

21. Bromance och riskpareringsstrategier - maskulina praktiker och föreställningar i svensk räddningstjänst

20. Challenging Popular Myths of Sex, Gender and Biology

19. Transforming Substance - Gender in Material Sciences

18. G(l)ömda historier - klassiska normer och antik kritik

17. Animal Movements - Moving Animals. Essays on direction, velocity and agency in humanimal encounters

16. Dilemman med transgena djur – forskningspraktik och etik

15. Never mind the gap! Gendering Science in Transgressive Encounters

14. Normkritisk pedagogik - Makt, lärande och strategier för förändring

13. Gender and the War on Terrorism. The Justification of War in a Post-9/11 Perspective

12. Normality/Normativity

11. Alice Lyttkens i och om 1930 talet

10. Investigating Human/Animal Relations in Science, Culture and Work

9. Body Claims

8. Dolda brottsoffer. Polismyndighetens och socialtjänstens hantering av brott och övergrepp mot personer med funktionshinder

7. Talangfabriken. Iscensättningar av genus och sexualitet i svensk reality-TV

6. Discussions on biology: Gender scholars talk about bodily matters

5. Spegel, gravsten eller spjutspets

4. Samtal om biologi. Genusforskare talar om kön och kropp

3. I görningen. Aktuell genusvetenskaplig forskning I

2. Dialoger mellan kön och genus

1. Limitation and Liberation: Women writers and the politics of genre