Information

Publikationer

Skriftserien Skrifter från Centrum för genusvetenskap/Crossroads of Knowledge har funnits sedan 2003. Från och med sommaren 2013 tog det internationella bokförlaget SPRINGER över våra engelskspråkiga böcker i skriftserien. Vid samma tillfälle tog det svenska bokförlaget MAKADAM över utgivningen av alla publikationer på svenska. Våra nya böcker kan beställas via vanliga internetbokhandlar och finns även i välsorterade bokhandlar. Alla böcker i serien finns i listan intill. Klicka på bokens titel för att få mer information om boken samt hur den kan beställas. Många av publikationerna finns också i fulltext i DiVA-portalen.

Skriftseriens nummer 1-18 beställs via publications@gender.uu.se. Observera att det utöver kostnaden för boken tillkommer en avgift för porto/frakt. Den extra kostnaden styrs av vikten på boken/böckerna.

Crossroads of knowledge

23. Illdisciplined Gender Engaging Questions of Nature/Culture and Transgressive Encounters

22. Bodies, Boundaries and VulnerabilitiesInterrogating Social, Cultural and Political Aspects of Embodiment

21. Bromance och riskpareringsstrategier - maskulina praktiker och föreställningar i svensk räddningstjänst

20. Challenging Popular Myths of Sex, Gender and Biology

19. Transforming Substance - Gender in Material Sciences

18. G(l)ömda historier - klassiska normer och antik kritik

17. Animal Movements - Moving Animals. Essays on direction, velocity and agency in humanimal encounters

16. Dilemman med transgena djur – forskningspraktik och etik

15. Never mind the gap! Gendering Science in Transgressive Encounters

14. Normkritisk pedagogik - Makt, lärande och strategier för förändring

13. Gender and the War on Terrorism. The Justification of War in a Post-9/11 Perspective

12. Normality/Normativity

11. Alice Lyttkens i och om 1930 talet

10. Investigating Human/Animal Relations in Science, Culture and Work

9. Body Claims

8. Dolda brottsoffer. Polismyndighetens och socialtjänstens hantering av brott och övergrepp mot personer med funktionshinder

7. Talangfabriken. Iscensättningar av genus och sexualitet i svensk reality-TV

6. Discussions on biology: Gender scholars talk about bodily matters

5. Spegel, gravsten eller spjutspets

4. Samtal om biologi. Genusforskare talar om kön och kropp

3. I görningen. Aktuell genusvetenskaplig forskning I

2. Dialoger mellan kön och genus

1. Limitation and Liberation: Women writers and the politics of genre