Centrum för genusvetenskap firar 40 år

I år firar vi att Centrum för genusvetenskap, eller Centrum för kvinnoforskning som det tidigare hette, har funnits vid Uppsala universitet i över 40 år!

År 2003 inrättades Centrum för genusvetenskap som enligt rektors instruktion har till uppgift att bedriva utbildning och forskning inom området genusvetenskap. Utbildningen och forskningen ska omfatta olika perspektiv på kön och genus, samt inkludera kritiska perspektiv på hur kön och genus samspelar med andra maktdimensioner. Men redan 1982 bildades Centrum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning som en självständig enhet vid Uppsala universitet. Du kan läsa mer om Centrums historia här.

Eftersom det i år är strax över 40 år sedan forskning och utbildning inom genusvetenskap fick en hemvist vid Uppsala universitet, och 20 år sedan Centrum för genusvetenskap etablerades i dess nuvarande form, vill vi såklart fira! Under 2023 anordnar Centrum för genusvetenskap därför en hel rad aktiviteter för att uppmärksamma, diskutera, och reflektera kring genusforskning och genusvetenskap som ämne.

Jubileumskonferens 12-13 oktober

Kulmen på vårt firande var vår Jubileumkonferens som hölls 12–13 oktober 2023, med fokus på bredden och mångfalden inom genusvetenskaplig forskning idag. Plenarer var: Elizabeth Wilson, Professor of Women's, Gender, and Sexuality Studies, Emory University, USA; Katarina Pirak Sikku, konstnär från Jokkmokk, och Ann Phoenix, Professor of Psychosocial Studies at UCL, UK. De olika forskargrupper som just nu är aktiva vid Centrum presenterade också pågående forskning inom respektive grupp. 

Festskrift för Centrum för genusvetenskap

I samband med konferensen publicerades även en Festskrift för att uppmärksamma jubileet: 40 years of Gender Research! Festschrift for the Centre for Gender Research. Den innehåller bidrag från ett antal personer med koppling till, eller just nu aktiva vid Centrum för genusvetenskap; forskare i olika stadier av karriären, tillsvidareanställda lärare, gästforkskare och före detta doktorander. Volymen är alltså en blandning av texter och ämnen, som sträcker sig från essäer och personliga historieskrivningar om Centrum, till reflektioner om arbetslivet vid Centrum eller som genusforskare överlag, till forskningsartiklar inom olika områden, vilka i sig också vittnar om den livliga och variationsrika forskningsmiljö som finns och har funnits vid Centrum för genusvetenskap.

Festskriften är Open Access och kan ladddas ner här.
Om du vill ha en fysisk kopia av boken, vänligen kontakta oss.

Senast uppdaterad: 2023-12-06