Centrum för genusvetenskap firar 40 år

I år firar vi att Centrum för genusvetenskap, eller Centrum för kvinnoforskning som det tidigare hette, har funnits vid Uppsala universitet i över 40 år!

År 2003 inrättades Centrum för genusvetenskap som enligt rektors instruktion har till uppgift att bedriva utbildning och forskning inom området genusvetenskap. Utbildningen och forskningen ska omfatta olika perspektiv på kön och genus, samt inkludera kritiska perspektiv på hur kön och genus samspelar med andra maktdimensioner. Men redan 1982 bildades Centrum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning som en självständig enhet vid Uppsala universitet.

Eftersom det i år är strax över 40 år sedan forskning och utbildning inom genusvetenskap fick en hemvist vid Uppsala universitet, och 20 år sedan Centrum för genusvetenskap etablerades i dess nuvarande form, vill vi såklart fira detta! Under 2023 anordnar Centrum för genusvetenskap därför en hel rad aktiviteter för att uppmärksamma, diskutera, och reflektera kring genusforskning och genusvetenskap som ämne.

Centrums historia


Jubileumsevenemang

Förutom våra vanliga seminarieserier, Torsdagsseminariet och Queerseminariet, håller vi även panelsamtalet ”Vad är genusforskning?” i samarbete med Uppsala stadsbibliotek, samt symposiet "Thinking Wildly with Jack Halberstam", i samarbete med CIRCUS. Vi återupptar också våra populära Feministiska stadsvandringar i Uppsala under året (en på svenska under vårterminen och en på engelska under höstterminen).

Kulmen på vårt firande blir vår Jubileumkonferens som hålls 12–13 oktober 2023, med fokus på bredden och mångfalden inom genusvetenskaplig forskning idag. 

Jubileumskonferens 2023

Kulmen på vårt firande blir vår Jubileumkonferens som hålls 12–13 oktober 2023, med fokus på bredden och mångfalden inom genusvetenskaplig forskning idag. 

Läs mer om jubileumskonferensen

Senast uppdaterad: 2023-06-01