Är pilgrimen vår tids profet? Genus, hälsa och ekologi i samtida pilgrimsrörelse

  • Datum: –15.00
  • Plats: Centrum för genusvetenskap KWB
  • Föreläsare: Lena Gemzöe, Professor i genusvetenskap, Stockholms universitet
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Välkommen till Torsdagsseminariet på Centrum för genusvetenskap. Torsdagsseminarierna är en plats där genusvetenskap från olika ämnen möts. Öppet för alla. Ingen föranmälan krävs.

Abstrakt: Sedan slutet av 1990-talet har en våg av intresse för pilgrimsvandring vuxit fram i Sverige. Svenskar deltar i pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela i nordvästra Spanien som på kort tid blivit ett massfenomen eller deltar i lokala pilgrimsvandringar i Sverige. I min forskning om  pilgrimsvandring undersöker jag den i ljuset av  aktuella sociala och kulturella trender, som hälso- och träningskultur, genus och arbete, och en pågående vändning mot ekologiskt tänkande.  Hur uttrycks dessa teman i svensk pilgrimsvandring och på vilka sätt, om några, är de bärare av en kulturell eller  religiös kritik? Presentationen anknyter till debatten om religionens återkomst och hur feministiska angreppsätt i studiet av religion kan bidra till den.