Gendered territoriality and the contemporaneity of colonialism in present-day Brazil

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 6-0023
  • Föreläsare: Patricia Lorenzoni, Research Fellow, Centre for Multidisciplinary Studies on Racism, Uppsala University
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Nicole Ovesen
  • Seminarium

Centrum för genusvetenskaps återkommande torsdagsseminarier är öppna för alla intresserade. Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden för att reflektera bredden inom genusforskning. Seminarierna ämnar också att skapa möten mellan forskare och studenter över vetenskapsområdena.

Öppet för alla! 

Notera att seminarier med engelska titlar hålls på engelska.