Queerseminarium: Cripping a neoliberal civil society

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Mikael Mery Karlsson, Lunds universitet
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Sara Salminen
  • Seminarium

Om samtida funktionshinderaktivism som utmanar sexuella normer i Sverige

Centrum för genusvetenskap anordnar öppna queerseminarier för alla som är intresserade av och/eller arbetar aktivt med queerbegreppet i praktik, teori eller aktivism. 

---Seminariet hålls på engelska---

Welcome to the Queer seminar: Cripping a neoliberal civil society

REGISTER FOR THE SEMINAR "CRIPPING A NEOLIBERAL CIVIL SOCIETY"

About the seminar
This seminar starts from a case study of contemporary disability activism that challenge sexual norms in Sweden. The concept cripping, meaning to question and resist ableist assumptions and structures, gives a theoretical frame to understand this activism. An in-depth analysis of the space of action these activists create and maintain will contribute to a deeper understanding of civil society in a time of neoliberal hegemony and ableism.

 

Senast uppdaterad: 2021-07-05