Perversa tidsligheter: Ageplay och litenhet ur ett queertemporalt perspektiv

  • Datum: –18.00
  • Plats: Online-evenemang (zoom) https://uu-se.zoom.us/meeting/register/u5EpcO2tqzMiG9ZyeNbQgWPx3HybeuovzAQa
  • Föreläsare: Elin Bengtsson, fil. dr i genusvetenskap, institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG), Stockholms universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Sara Salminen
  • Seminarium

Hur kan ageplay öppna upp för alternativa och icke-linjära förståelser av tid?

Ageplay är ett paraplybegrepp för lekar och dynamiker grundade i iscensättningar av ålder och åldersskillnader, som ofta förknippas med BDSM. På seminariet presenterar Elin Bengtsson sin genusvetenskapliga avhandling Perversa tidsligheter (Ellerströms förlag, 2022) som bygger på intervjuer med personer som utövar ageplay i positionen som liten. Att bli liten inom ramen för ageplay innebär att förkroppsliga en osamtidig position i relation till (hetero-)normativa livslinjer och förväntningar på att lämna det barniga bakom sig. Presentationen fokuserar på hur ageplay kan aktualisera sätt att erfara bl.a. genus, intimitet och sårbarhet som marginaliseras i den linjära temporaliteten, och hur en utgångspunkt i ageplayutövandets ”perversifiering” av domesticitet kan inspirera till nya perspektiv på queer temporalitet.

Bokomslag: Moa Hising Schulman

Anmäl dig till seminariet för att få tillgång till Zoom-länk.

bokomslag
Senast uppdaterad: 2021-07-05