Panelsamtal: Vad är genusforskning?

  • Datum: –19.30
  • Plats: Stadsbiblioteket i Uppsala Mallas sal
  • Föreläsare: Jenny Björklund, Margaretha Fahlgren, Klara Goedecke, Anita Hussénius, Matilda Lindgren, Ann Öhman
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Joelin Quigley Berg
  • Kulturevenemang

Ett panelsamtal om genusforskningens syfte, framsteg och utmaningar. Vad är egentligen genusforskning, och hur har genusvetenskap som ämne utvecklats under de senaste decennierna? 

Panelsamtalet är en del av  Centrum för genusvetenskaps jubileumsfirande, då vi uppmärksammar att det i år är strax över 40 år sedan forskning och utbildning inom genusvetenskap fick en hemvist vid Uppsala universitet, och 20 år sedan Centrum för genusvetenskap etablerades i dess nuvarande form.

Läs mer om jubileumsfirandet på gender.uu.se/jubileum-2023.

Panelister: 

Jenny Björklund, professor i genusvetenskap vid Centrum för genusvetenskap. Björklund forskar, bland annat, på representationer av barnlöshet, moderskap, reproduktiva beslut i relation till klimatförändringar och miljöfrågor, och genus i AI och maskininlärning.

Margaretha Fahlgren, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen, och föreståndare vid Centrum för genusvetenskap 2003-2011. I hennes senaste forskningsprojekt utforskade hon emotionalitet och maskulinitet i samtida politiska självbiografier.

Klara Goedecke, FD i genusvetenskap och postdoktor vid Stockholms universitet. Goedeckes forskning handlar om män och maskuliniteter, mäns vänskapsrelationer, kulturella representationer av män, postfeminism, och mäns spel om pengar. Hon disputerade vid Centrum för genusvetenskap 2018 med avhandlingen "Other Guys Don't Hang Out Like This": Gendered Friendship Politics among Swedish, Middle-class Men.

Anita Hussénius, forskare vid Centrum för genusvetenskap och föreståndare vid Nationellt Centrum för kvinnofrid (NCK). I sin forskning anlägger Hussénius genus-/feministiska perspektiv på naturvetenskaplig verksamhet och undervisning. Hussénius var även föreståndare vid Centrum för genusvetenskap 2011-2018. 

Matilda Lindgren, doktorand vid Centrum för genusvetenskap och forskarskolan WOMHER. Lindgrens avhandlingsprojekt handlar om beslutsfattande inom assisterad befruktning med donerade ägg och embryon.

Ann Öhman, Professor emerita vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS) och styrelseordförande vid Centrum för genusvetenskap sedan 2022. Öhman har bland annat forskat om mäns våld mot kvinnor och psykisk ohälsa bland unga kvinnor.

Moderator: 

Helena Wahlström Henriksson, professor i genusvetenskap och föreståndare vid Centrum för genusvetenskap. Wahlström Henriksson har bland annat forskat om både moderskap, faderskap och föräldralöshet i litteratur och populärkultur. Hennes nuvarande forskningsprojekt handlar om framställningen av ensamstående föräldrar i svenska medier. 

Evenemanget är öppet för allmänheten.

Senast uppdaterad: 2021-07-05