Insights from co-creating services with forced migrant survivors of sexual and gender-based violence

  • Datum: –15.00
  • Plats: Centrum för genusvetenskap 12:07 (KWB)
  • Föreläsare: Anna Pérez-Aronsson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Alexandra D'Ubaldo-Gauffin
  • Seminarium

Insikter från att använda en erfarenhetsbaserad workshopmetodik för att samskapa en stödmodell med migranter som utsatts för sexuellt och genus-baserat våld.

Seminariet hålls på engelska. Mer information finns i den engelska versionen av det här inlägget. 

Torsdagsseminarierna ges av Centrum för genusvetenskap och är öppna för alla. Syftet med seminarierna är att skapa möten mellan forskare, mellan olika vetenskapsområden och mellan forskare och studenter.
Du hittar fler seminarier i vår Torsdagsseminarieserie här.

Senast uppdaterad: 2021-07-05