Becoming a subject through hormone narratives

  • Datum: –15.00
  • Plats: Centrum för genusvetenskap 12:07 (KWB)
  • Föreläsare: Linda Berg, lektor vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS), Umeå universitet
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Sanja Nivesjö
  • Seminarium

Ett seminarium om hur hormoner tillskrivs betydelse och hur detta påverkar samtida uppfattningar om kön och genus.

Senast uppdaterad: 2021-07-05