Games as qualified media: Male technologies, epistemologies, and fantasies

  • Datum: –15.00
  • Plats: Centrum för genusvetenskap 12:07 (KWB)
  • Föreläsare: Ida Kathrine Hammeleff Jørgensen, Postdoc researcher at the Department for Design, Media and Educational Sciences, University of Southern Denmark
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Sanja Nivesjö
  • Seminarium

Ett seminarium om genusnormer och spel.

Senast uppdaterad: 2021-07-05