The Affective Politics of Queer Migration: On Affective Ambivalence, Truth and Queerness

  • Datum: –18.00
  • Plats: Online-evenemang (zoom)
  • Föreläsare: Marie Lunau Dejgaard
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Fanny Wendth Höjer
  • Seminarium

Centrum för genusvetenskap anordnar öppna queerseminarier för alla som är intresserade av, eller arbetar aktivt med queerbegreppet i praktik, teori eller aktivism. 

Senast uppdaterad: 2021-07-05