Genuslunch

Centrum för genusvetenskap anordnar tillsammans med Folkuniversitetet den populärvetenskapliga föreläsningsserien Genuslunch. Vid tre tillfällen denna termin ger genusforskare föreläsningar om vitt skilda ämnen.

Alla föreläsningarna hålls online kl. 12.00-12.30 (ca) på angivna datum. 
Anmäl dig till seminarierna för att få tillgång till länk!

Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Genuslunch - program våren 2024

12 MARS
Spökhuset: om skådespelarens upplevelse av den andra i sig
Maria Lönn, biträdande lektor vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet

Genom utgångspunkten att varje människa alltid ”innehåller mer än sig själv” diskuterar Maria Lönn hur karaktärer verkar som ”en annan” inom skådespelaren, och hur denna inneboende andra kan ”spöka” med stämningar, hastigheter, kroppsrörelser, tankar och affekter. På detta sätt hemsöks skådespelare av sina karaktärer långt efter att föreställningen är över. 

ANMÄL DIG TILL SEMINARIET MED MARIA LÖNN


9 APRIL
”Can I see the fetus on the screen?”: Visualizing abortion experiences in Julia Hansen’s Two Lines = Pregnant and It Grows
Lena Hann, gästforskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet

Two Lines = Pregnant, published by RFSU, is cartoonist Julia Hansen’s own abortion story, adapted from her debut graphic novel Det Växer (It Grows). This graphic novel is one of the few pieces of Swedish abortion-positive educational materials that visually engages with the realities of the abortion experience. Without essentializing abortion as a uniform experience, the story takes Julia, and the reader, through a step-by-step process of many "unknowns" of abortion. These representations of unknowns accompany a variety of emotions that Julia goes through. This presentation will highlight how Hansen's portrayal of abortion serves to both show what an abortion experience actually looks like and the nuanced feelings around it, while challenging the stigma that keeps other abortion stories from mainstream discourse.

ANMÄL DIG TILL SEMINARIET MED LENA HANN
OBS! Seminariet hålls på engelska


21 MAJ
Nya familjeformer och rätten till genetiskt ursprung: Förändringar i svensk reproduktionslagstiftning 1985-2019
Matilda Lindgren, doktorand vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet

Hur ser vi på släktskap, vem som är en lämplig förälder och rätten att få veta sitt genetiska ursprung i en tid av nya familjeformer och assisterad befruktning med donerade spermier och ägg? Matilda Lindgren, doktorand i genusvetenskap, presenterar sin forskning om hur relationen mellan barn och föräldrar i donationsfamiljer förändrats i svensk reproduktionslagstiftning.

ANMÄL DIG TILL SEMINARIET MED MATILDA LINDGREN

Senast uppdaterad: 2024-02-08