Mental självständighet ─ är det möjligt?

Bild på naturlandskap

Konferens 16 september kl. 13-17
Var:
via Zoom. Zoom-länk skickas ut via mejl till alla deltagare.
Sista anmälningsdag: 13 september

Samerna har under lång tid försökt få en ursäkt av nationalstaterna. Repatriering, försoning har också stått på agendan. Framgången är beroende på vilken sida av gränsen man bor. Ofta har vår röst inte hörsammats. Utredningar har gjorts och har blivit hyllvärmare. Det handlar om makt. Den makt vi äger, den över vårt förhållningssätt, den besitter vi. Det är den  formella makten som vi samer inte har.

Mot bakgrund av det här ska vi resonera om mental självständighet. Kan vi bli mentalt självständiga? Behöver vi ursäkterna som uteblir? Hur går vi vidare? Det kanske vi har. Vi har stretat och stretar emot. Vilka steg behöver vi ta för att driva processen vidare?

I den här konferensen är vi kulturutövare som på olika sätt har tagit oss an vår tradition och vårt arv. Vad tänker vi om vår strävan? Är det mot mental självständighet vi arbetar?

Välkommen
Katarina Pirak Sikku
konstnär och konstnärlig ledare för forskningsprojektet Att ge mig mitt perspektiv - Rasbiologernas spår i det samiska folkhemmet vid Centrum för genusvetenskap

Anmälan är nu stängd.

Program 16 september

13.00-13.20 Introduktion med Katarina Pirak Sikku
13.30-13.40 Geir Tore Holm
13.45-13.55 Linnea Axelsson
14.00-14.10 Magnus Ekelund (Kitok)
14.15-14.25 Anne Wuolab
14.30-14.40 Tomas Colbengtsson
14.40-15.00 Fika ─ sträck på benen och drick kaffe där du är
15.00-15.20 Samtal 1
15.25-15.45 Samtal 2
15.50-16.10 Samtal 3
16.15-16.45 Avslutande samtal

Samtal 1: Vad innebär mental självständighet?
Samtal 2: Går det att bli mentalt självständiga? Vilka hinder och möjligheter har vi i såna fall framför oss? Kan vi bli mentalt självständiga utan ursäkter som uteblir?
Samtal 3: Hur frigör vi oss från det som håller oss från att bli mentalt självständiga? Vilka steg behöver vi ta för att ta processen vidare? Vilken är vår strävan, och hur kan vi nå dit?
Samtalsledare: Anna Lill Drugge

Presentation av medverkande

  • Katarina Pirak Sikku, konstnär och konstnärlig ledare för forskningsprojektet Att ge mig mitt perspektiv - Rasbiologernas spår i det samiska folkhemmet vid Centrum för genusvetenskap
  • Geir Tore Holm, konstnär, tidigare projektledare för etableringen av Kunstakademiet i Tromsø samt stipendiat i konstnärligt utvecklingsarbete vid Oslo Konsthögskola med projektet Poetikk for estetikk i endring (2009-2017). 
  • Linnea Axelsson, poet, författare och konstvetare. Hennes diktverk Ædnan tilldelades Augustpriset 2018. 
  • Magnus Ekelund, artist och är känd under artistnamnet Kitok.
  • Anne Wuolab, författare och journalist. Initiativtagare till Bágo skribent och författarförening och var dess ordförande i många år.
  • Tomas Colbengtsson, konstnär. Initierade ett konstnärsresidens 2018 för urfolk för att skapa en frizon för dialog och experiment för urfolk(skonstnärer).
  • Anna Lill Drugge, doktor i historia och universitetslektor i samiska studier vid Umeå universitet. Kommer vara samtalsledare under konferensen. 

Senast uppdaterad: 2021-07-05