Öppna föreläsningar och evenemang

Innehåll:

Centrum för genusvetenskap anordnar flera olika typer av seminarium, föreläsningar och evenemang som är öppna för allmänheten. På denna sida kan du läsa mer om vad som händer på Centrum för genusvetenskap under terminen. 


Torsdagsseminariet 

Centrum har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl. 13.15–15.00 som är öppet för alla intresserade. Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden för att reflektera bredden inom genusforskning. Seminarierna ämnar också att skapa möten mellan forskare och studenter över vetenskapsområdena.

Torsdagsseminarier HT2020


Queerseminariet

Centrum för genusvetenskap anordnar öppna queerseminarier. Queerseminarierna är till för alla som är intresserade och/eller arbetar aktivt med queerbegreppet i praktik, teori eller aktivism. 

Queerseminarier HT2020


Genuslunch 

Centrum för genusvetenskap anordnar tillsammans med Folkuniversitetet och Reginateatern den populärvetenskapliga föreläsningsserien Genuslunch. Vid tre tillfällen per termin ger genusforskare föreläsningar om vitt skilda ämnen medan gästerna äter lunch. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Genusluncher HT2020

Feministisk stadsvandring

Vi vill att fler människor ska få möjlighet att lära sig om universitetsstaden Uppsala från ett feministiskt perspektiv och anordnar därför feministiska stadsvandringar. Syftet med den feministiska stadsvandringen är att lyfta fram feministiska förkämpar som har levt och verkat i vår stad, samt visa upp platser som är eller har varit viktiga för jämställdhetskampen.

HT2020 INSTÄLLT