Queerseminariet

Centrum för genusvetenskap anordnar öppna queerseminarier för alla som är interesserade och/eller arbetar aktivt med queerbegreppet i praktik, teori eller aktivism. 

För närvarande planerar vi att hålla höstens queerseminarier via zoom; 16.15-18.00.
Zoom-länk till seminariet publiceras på denna sida senast en vecka i förväg. 

Observera att seminarier med titlar på engelska även hålls på engelska. 


Program HT2020:
New PhDs, Dew Directions in Queer Research

5 OKTOBER

Death at the End of the Rainbow: Rethinking Queer Kinship, Rituals of Remembrance and the Finnish Culture of Death
Varpu Alasuutari, University of Turku

Varpu Alasuutari defended her PhD in gender studies at the University of Turku, Finland on June 5, 2020. In her dissertation, she has examined death and loss as parts of queer and trans lives in Finland from the 1980s to the 2010s. Her research interests include queer kinship studies, queer death studies and feminist affect theories.


2 NOVEMBER

Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera förbindelser
Evelina Liliequist, Umeå Universitet

Evelina Liliequist disputerade i etnologi 24 april 2020 vid Umeå universitet. Sedan maj 2020 anställd som förste forskningsassistent på Humlab, Umeå universitet. Nuvarande forskningsprojekt kommer handla om hur hbtq-personer uppvisar/gör familj och släktskap på Instagram med utgångspunkt i två tematiska hashtags.


7 DECEMBER

Trans and Sex Change in Contemporary Iran:A Socio-legal Study of Gendered Policies and Practices
Zara Saeidzadeh, Örebro Universitet

Zara Saeidzadeh completed her doctoral degree in Gender Studies at Örebro University, Sweden on June 4, 2020. In her doctoral thesis, she examines the lives of trans people who undergo sex-change surgery in Iran from a socio-legal perspective. She now teaches and works as a researcher in Gender Studies at Örebro University. She is also a research associate at Simone de Beauvoir Institute, Concordia University, Canada.