Torsdagsseminariet

Centrum har ett seminarieprogram förlagt till torsdagar kl. 13.15–15.00 som är öppet för alla intresserade. 

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden för att reflektera bredden inom genusforskning. Seminarierna ämnar också att skapa möten mellan forskare och studenter över vetenskapsområdena.

Öppet för alla! 

Notera att seminarier med engelska titlar hålls på engelska. 

Torsdagsseminariet - program HT2020

24 SEPTEMBER, Engelska parken, sal 6-0022 (se karta) eller webinar - mer info publiceras här hösten 2020.
Två av Centrums tidigare Masterstudenter presenterar sina Masterarbeten:

"Allt annat än ett ja...": En genusvetenskaplig analys av det sexuella samtyckets konstruktion i lagstiftningsprocessens publikationer
Hilda Broqvist

Erfarenheter av förlossningsskador: Hur genus- och sexualitetsnormer påverkar diagnostik, vardagsliv och sjukvård i Sverige
Sara Persson

8 OKTOBER, Engelska parken, sal 6-0022 (se kartaeller webinar - mer info publiceras här hösten 2020.
Unpacking the coloniality of power nexus in Indian surrogacy
Johanna Gondouin, Research Fellow, Department of Thematic Studies, Linköping University

22 OKTOBER, Engelska parken, sal 6-0022 (se kartaeller webinar - mer info publiceras här hösten 2020.
Children and child-centeredness as social mechanisms in father-to-father relations during parental leave
Tobias Axelsson, Senior Lecturer, School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University

5 NOVEMBER, Engelska parken, sal 6-0023 (se kartaeller webinar - mer info publiceras här hösten 2020.
Gendered territoriality and the contemporaneity of colonialism in present-day Brazil
Patricia Lorenzoni, Research Fellow, Centre for Multidisciplinary Studies on Racism, Uppsala University

3 DECEMBER, Engelska parken, sal 6-0023 (se kartaeller webinar - mer info publiceras här hösten 2020.
Messy Trans Experiences in Norway and the Paradox of Legal Gender Recognition
france rose hartline, PhD, Norwegian University of Science and Technology

10 DECEMBER, Webinar (länk publiceras här senast en vecka i förväg)
The toxicity of industrial/breadwinner masculinities; when climate change denial and white supremacy meet 
Martin Hultman, Associate Professor in Science-, Technology- and Environmental Studies, Chalmers University of Technology