Torsdagsseminarier

Grafisk bild i vitt, grönt och organe med texten Thursday seminars

Centrum för genusvetenskap arrangerar en öppen seminarieserie på torsdagar. Seminarierna reflekterar bredden inom genusforskningen och lyfter olika teman som hör hemma inom olika vetenskapsområden. Tvärvetenskapligt och ständigt aktuellt, med andra ord! 

Syftet med seminarierna är att skapa möten mellan forskare mellan olika vetenskapsområden och mellan forkare och studenter.

Vårens seminarieserie hålls online, via Zoom. Torsdagar 13.15-15. Vänligen registrera dig innan seminariet så får du en länk på mail.

Program VT 2021

4 FEBRUARI
​Circles of Value: A study of working lives of informal traders in India​
Riya Raphael, Doktorand, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet


18 FEBRUARI
Once upon a time/place: Stories from women in physics
Lucy Avraamidou, Associate Professor of Science Education at the Institute for Science Education and Communication, University of Groningen, Netherlands


4 MARS
Chemistry or service? Sugar daddies’ quest for mutuality within the confines of commercial exchange 
Lena Gunnarsson, forskare i Genusvetenskap, Örebro universitet


18 MARS
Hedged Out: Insecurity and Inequality on Wall Street
Megan Tobias Neely, Assistant Professor of Organization, Copenhagen Business School


8 APRIL
Genus, klass och konsten att göra entré: dörrar och portvaktare i förra sekelskiftets Stockholm
Karin Carlsson, fil. dr. Historiska institutionen, Stockholms universitet


27 MAJ
European Borderlands: Theorizing the Second Other in Gender Studies
Teresa Kulawik, professor i genusvetenskap, Södertörns högskola

Senast uppdaterad: 2021-02-10