Torsdagsseminarier

Tuschteckning av huvuden
Illustration: Lena Kriström

Centrum för genusvetenskap arrangerar en öppen seminarieserie på torsdagar. Seminarierna reflekterar bredden inom genusforskningen och lyfter teman som hör hemma inom olika vetenskapsområden. Tvärvetenskapligt och ständigt aktuellt, med andra ord! 

Syftet med seminarierna är att skapa möten mellan forskare, mellan olika vetenskapsområden och mellan forskare och studenter. Men alla som är intresserade är varmt välkomna!

Seminarierna äger rum på Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6, på nedan angivna datum, klockan 13:15–15:00. 

Program våren 2024

29 FEBRUARI
The Intrauterine Device (IUD) in Sweden: Reproductive technology in action, ca. 1963-1970
Morag Ramsey, Institutionen för idéhistoria, Uppsala universitet


21 MARS
Peripheral realisms, friendship and resistance in the art and writing of Albert Adams and Richard Rive
Jade Munslow Ong, Professor of World Literatures, University of Salford, UK


18 APRIL
Becoming a subject through hormone narratives
Linda Berg, Umeå centrum för genusstudier (UCGS), Umeå universitet


23 MAJ
Games as Qualified Media: Male Technologies, Epistemologies, and Fantasies
Ida Kathrine Hammeleff Jørgensen, Department for Design, Media and Educational Sciences, University of Southern Denmark


Senast uppdaterad: 2024-01-18