Torsdagsseminarier

Tuschteckning av huvuden
Illustration: Lena Kriström

Centrum för genusvetenskap arrangerar en öppen seminarieserie på torsdagar. Seminarierna reflekterar bredden inom genusforskningen och lyfter teman som hör hemma inom olika vetenskapsområden. Tvärvetenskapligt och ständigt aktuellt, med andra ord! 

Syftet med seminarierna är att skapa möten mellan forskare, mellan olika vetenskapsområden och mellan forskare och studenter.

Hösten seminarier äger rum på Centrum för genusvetenskap på angivna datum, klockan 13:15–15:00 (förutom ett – 22 september – som hålls online).
Klicka på länkarna nedan för mer information om varje seminarium.

Program hösten 2022

 8 SEPTEMBER
Private Property and the Afterlives of Colonialism
Professor Sharmila Rudrappa, University of Texas at Austin


22 SEPTEMBER (online)
Presentation av tre Masteruppsatser:

  • "It's such a norm brott": Non-Monogamous Parenting Practices in Sweden
    Annika Horvath
  • Becoming and belonging - narratives of negotiating racial mixedness, femininity, and sexuality
    Nora Grollmuss
  • Attachment-Oriented Motherhood and the German New Right on Instagram
    Isabel Köhler

6 OKTOBER
Politisering av omsorg - kollektivt motstånd bland feminiserade välfärdsprofessionella yrkesgrupper
Anna Ryan Bengtsson, fil. dr. och universitetslektor i socialt arbete


24 NOVEMBER
A Treason Against Goodness and An Argument for Death: Re-visiting the “Bad Black Mother” (ny titel)
Jan-Therese Mendes, Centre for Gender Studies, University of Stavanger, Norway, and Amsterdam Research Centre for Gender & Sexuality, University of Amsterdam, Netherlands


15 DECEMBER
Stories of Rape Trauma: Narratological and Psychotraumatological Perspectives
Daniela Lillhannus, PhD Fellow in Comparative Literature, Department of Literature, Uppsala University


Senast uppdaterad: 2022-11-03