Torsdagsseminarier

Tuschteckning av huvuden
Illustration: Lena Kriström

Centrum för genusvetenskap arrangerar en öppen seminarieserie på torsdagar. Seminarierna reflekterar bredden inom genusforskningen och lyfter teman som hör hemma inom olika vetenskapsområden. Tvärvetenskapligt och ständigt aktuellt, med andra ord! 

Syftet med seminarierna är att skapa möten mellan forskare, mellan olika vetenskapsområden och mellan forskare och studenter.

Seminarierna äger rum på Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6, på angivna datum, klockan 13:15–15:00. 

Program hösten 2023

 7 SEPTEMBER
Feminist Human Robot Interaction? Better and More Ethical Social Robotics
Katie Winkle, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet


5 OKTOBER
Steel as the Answer? Viking Bodies, Power, and Masculinity in Anglophone Fantasy Literature
Anna Bark Persson, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola


19 OKTOBER
Anti-Jewish Racism – Exploring the Swedish Racial Regime
​Hansalbin Sältenberg, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet


16 NOVEMBER
Male experiences facing an unplanned pregnancy, and health professionals experiences counseling men in such a situation
Hege Ledang Follestad, Faculty of Nursing and Health, NORD University, Norway


7 DECEMBER
Insights from co-creating services with forced migrant survivors of sexual and gender-based violence
Anna Pérez-Aronsson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet


Senast uppdaterad: 2023-09-05