Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs

Kulturarvet i undervisningen

Hur kan vi använda kulturarvet i undervisningen vid universitetet? Vad krävs för att dela med sig av kunskap kring kultur och kulturmiljöer? Hur kan vi tillgängliggöra universitetets samlingar?

Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala universitet (KultPed) är ett projekt som syftar till att vidareutveckla och ytterligare professionalisera användandet av kulturarv och kulturmiljöer i högskolepedagogiken vid universitetet.

Följ gärna projektet via hemsidan, facebook eller twitter. Missa inte de inspirerande bloggtexterna skrivna av deltagarna på kursen "Kulturarvet som pedagogisk resurs"  https://kultped.wordpress.com

I kalendariet hittar du saker som är på gång, i loggen kan du läsa vad som hänt tidigare i projektet och tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!

Information in English.