Forskare om synen på barnfrihet

2022-10-19

Jenny Björklund, professor i genusvetenskap, och Maja Bodin, forskare i reproduktiv hälsa, pratar om synen på barnfrihet i DN (12 okt 2022).

I en artikelserie om barnfrihet i DN intervjuas bland andra forskarna Jenny Björklund och Maja Bodin om just synen på barnfrihet i dagens samhälle.

"För bara 100 år sedan framstod inte barnafödande som ett individuellt val på samma sätt, det bestämdes mer av omständigheterna. Nu ligger beslutet mer på individen och i och med att vi också har ett starkt ideal om självreflektion så finns det utrymme att börja tänka på barnlängtan och ifrågasätta den. Normen är att känslan ska finnas, men känslan är också ett ideal som skapats i samtiden, säger Maja Bodin."


Jenny Björklund, professor i genusvetenskap vid Centrum för genusvetenskap, forskar bland annat på representationer av barnlöshet inom ramen för MotherNet, ett projekt som finansieras av EU’s Horizon 2020 (grant agreement 952366). Hon är även redaktör (med Dovilė Kuzminskaitė och Julie Anne Rodgers) för volymen Negotiating Non-Motherhood: Representations, Perceptions, and Experiences (som kommer att ges ut av Palgrave Macmillan). Antologin fokuserar på representationer av och föreställningar om kvinnor som inte har barn, men också deras erfarenheter, och dessa analyseras i relation till genusnormer, pronatalistisk politik och patriarkala strukturer.

Maja Bodin, forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, driver just nu ett projekt som handlar om att ångra sitt föräldraskap. Hon har även tidigare forskat kring frågor som rör graviditetsplanering och fertilitet, med fokus på mäns kunskapet och tankar om reproduktion.

Maja Bodin och Jenny Björklund har även tillsammans skrivit om huruvida oro för klimatet påverkar beslutet att skaffa barn

Last modified: 2021-09-10