Genusforskarskolan vid Umeå universitet besöker Centrum

2022-11-11

Doktorander och handledare från Genusforskarskolan vid Umeå universitet besökte Centrum för genusvetenskap i Uppsala 9-11 november. Under besöket presenterade doktorander från både Umeå och Uppsala sina avhandlingsprojekt.

Presentationerna berörde ett flertal ämnen, bland annat ägg- och embryodonation, äldreomsorg, destruktivt ledarskap, reproduktion, och maskulinitetsskildringar i litteraturen. Det fanns även tid i det späckade programmet för en filmvisning och besöket avslutades på fredagen med ett quiz.

Gruppfoto med doktorander och handledare från Umeå och Uppsala unibversitet
Doktorander och handledare från Genusforskarskolan vid Umeå universitet och Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. 
Foto: Joelin Quigley Berg

Last modified: 2021-09-10