Ensamstående, singel- eller soloförälder? Ny bok undersöker skildringar av ensamstående föräldraskap

2023-05-26

I boken Enförälderfamiljer: Om ensamstående föräldrar, singelföräldrar och soloföräldrar synliggörs de många betydelser och nyanser, vanligheter och ovanligheter, värden och känslor som ryms i erfarenheter av att vara ensamstående förälder. Boken undersöker även skildringar av ensamstående föräldrars familjeliv i litteratur, film och andra medier, från banbrytande romaner på 1930-talet till komplexa filmberättelser och humoristiska seriealbum på 2000-talet.

bokomslag Ensamstående föräldrar. illustrationer av olika typer av ensamstående föräldrar.
Enförälderfamiljer: Om ensamstående föräldrar, 
singelföräldrar och soloföräldrar. 
Helena Wahlström Henriksson och
Disa Bergnehr (red.)
Bokomslag och illustrationer: Linnea Blixt

Kapitlen är skrivna av forskare, författare och journalister med olika perspektiv och utgångspunkter. Läsaren får ta del av berättelser om både ensamstående mammor och pappor, om självvalt föräldraskap, hur synen på ensamstående mammor har förändrats under 1900-talet, om uppbrott, skilsmässor och vårdnadstvister, om mammaideal och moderskapsnormer.

Boken som helhet ger en bred bild av hur det ensamstående föräldraskapet beskrivs, förstås och upplevs i olika sammanhang och situationer. På så sätt blir det också tydligt att vägarna till ensamstående föräldraskap är många, och de kan vara frivilliga eller ofrivilliga, omdebatterade eller okontroversiella.

Enförälderfamiljer ingår i forskningsprojektet ”Ensamstående föräldrar i svenska medier”. I projektet undersöker Helena Wahlström Henriksson, professor i genusvetenskap vid Uppsala universitet, tillsammans med Disa Bergnehr, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, hur “ensamstående förälder” konceptualiseras och blir betydelsefullt i en svensk tjugohundratalskontext. Med utgångspunkt i ett empiriskt material bestående av framställningar av ensamstående föräldrar, föräldraskap och föräldrande i dagspress, life writing, film och television utforskar och teoretiserar projektet samtida förståelser av detta familjelivsfenomen.

Boken Enförälderfamiljer: Om ensamstående föräldrar, singelföräldrar och soloföräldrar ges ut av Makadam förlag.

Medverkande författare:
Disa Bergnehr · Ulla Björnberg · Ann-Zofie Duvander · Margareta Fahlgren · Elina Nilsson · Josefin Olevik · Lars Plantin · Maria Sveland · Helena Wahlström Henriksson · Anna Williams

Kontakta redaktörerna för mer information: 
Helena Wahlström Henriksson och Disa Bergnehr.

Last modified: 2021-09-10