Forskarfilm om användningen av fotodokumentation i förskolan

2023-05-26

Catarina Wahlgren disputerade med avhandlingen En bild säger mer än tusen ord: Barns perspektiv, positioner och påverkansmöjligheter i förskolans dokumentationspraktik den 31 mars 2023. Nu finns en film (cirka 5 minuter) där hon kortfattat berättar om sina forskningsresultat. 

Vilka idéer om barnet kan utläsas ur förskolans fotodokumentation? Den frågan ställde sig Catarina Wahlgren i början av sitt avhandlingsarbete. Här berättar hon om sin forskning som involverar 1600 bilder från fyra olika förskolor.

Några slutsatser från projektet: 

  • Synen på professionalitet i förskolan verkar ha betydelse för hur barn framställs i förskolans fotodokumentation som oftast föreställer lärarlädda aktiviteter där maskulint kodade värden som prestation och produktion premieras - på bekostnad av barns lek, egna intressen, känslor och omsorg.
  • Rumsligheten, alltså var fotografierna togs och publicerades, hade en betydelse för hur barnen framställdes. I utomhusfotografier visades mer av barns omsorg och känslor, feminint kodade värden. 
  • Anonymoiseringen av barnen på bilderna bidrar till att barnen uppfattas som neutrala - men detta riskerar också att bidra till ett osynliggörande av eventuella ojämlikheter. 

Hur kan man då arbeta mer inkluderande med fotodokumentation i förskolan? Det finns stora möjligheter att använda fotodokumentation i förskolan på ett sätt där man ökar barnens delaktighet och kompetens, menar Catarina. Till exempel, kan man använda fotografier i förskolans relationsarbete, och då låta barnen vara med och reflektera över sina egna interaktioner och kompisrelationer genom bilderna.

Läs och ladda ner hela avhandlingen här: En bild säger mer än tusen ord: Barns perspektiv, positioner och påverkansmöjligheter i förskolans dokumentationspraktik

Kontakt: Catarina Wahlgren

Last modified: 2021-09-10