Ny lärobok om att analysera genus och kultur

2024-02-16

Karin S. Lindelöf och Annie Woube är redaktörer för boken Att analysera genus och kultur: en lärobok i metod där en rad forskare inom olika ämnesområden medverkar. Idén om en lärobok om att analysera genus och kultur kom till inom ramen för forskargruppen "Genus och kultur" på Centrum för genusvetenskap.

Syftet med läroboken är att visa hur genus kan analyseras ur kulturvetenskapliga perspektiv och hur kultur kan analyseras ur genusvetenskapliga perspektiv. Den vänder sig främst till lärare och studenter inom ämnen som studerar just genus och kultur. 

Författarna kommer från olika discipliner - etnologi, antropologi, litteraturvetenskap, musei- och kulturarvsvetenskap, utbildningsvetenskap och genusvetenskap - men förenas i att de alla forskar om genus och kultur, om än utifrån skilda teoretiska utgångspunkter, materialkategorier och analysmetoder. 

Redaktörer: Karin S. Lindelöf och Annie Woube.
Övriga medverkande författare: Jenny Björklund, Emilie Moberg, Andrea Petitt, Cecilia Rodéhn, Helena Wahlström Henriksson, Kajsa Widegren.

Boken ges ut av Makadam förlag och går att köpa i print eller som e-bok via olika leverantörer, som till exempel Bokus eller Adlibris. 

Last modified: 2021-09-10