Nytt nummer av lamdba nordica

2019-08-29

Tidskriften lamdba nordica har kommit ut med ett nytt temanummer om queer nordisk *bygd. Gästredaktörer: Evelina Liliaquist och Anna Olovsdotter Lööv. 

I temanumret om queer nordisk *bygd samlas nordisk forskning om relationerna mellan queer och olika sorters lands- och glesbygd. Artiklarna i detta temanummer behandlar skogen och trädgården i Eva-Stina Byggmästars poesi, erotiska möten mellan människor och naturväsen i finlandssvenska folksägner, och ”obygden” som plats och möjligt queert koncept. Det innehåller också ett forskarsamtal om queer och *bygd som bland annat tar upp frågor om hur forskarblicken kan nå bortom det urbana tolkningsföreträdet. 

lambda nordica är en sakkunniggranskad vetenskaplig tidskrift för LHBTQ-studier som publiceras både open access och i tryckt form. Tidskriften är den äldsta i Norden som fokuserar på tvärvetenskaplig forskning med anknytning till lesbiska/homo/bi/trans och queerstudier. 

Last modified: 2021-01-29