Därför lämnar romaners mammor sin familj

2021-07-19

Mammor som lämnar sin familj är inte ett nytt tema i skönlitteratur. Men anledningen till att de bryter upp har förändrats. Det handlar inte längre om bristande jämställdhet och vilja att arbeta utan mer om att känna sig kvävd av kärnfamiljen, av barnen eller just av samhällets krav på att skaffa barn. Det är en av slutsatserna i Jenny Björklunds forskning kring varför mödrar i 2000-talets böcker lämnar sina familjer. 

Jenny Björklund forskar om mammor som lämnar sina familjer i svensk samtidslitteratur. Foto: Mikael Wallerstedt.

– I äldre litteratur och i böcker från andra länder, bryter mammorna oftast upp av emancipatoriska skäl – deras önskan att arbeta eller studera går inte att förena med att vara mamma – på grund av bristande jämställdhet. I de nutida svenska romaner som jag undersöker lever kvinnorna i allmänhet i ganska jämställda förhållanden. De lämnar sina familjer för att de inte trivs med att vara mammor eller för att kärnfamiljen inte alltid är en så trevlig plats att vara på, säger Jenny Björklund, docent i litteraturvetenskap och universitetslektor i genusvetenskap vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet.

I sin forskning som nu presenteras i boken Maternal Abandonment and Queer Resistance in Twenty-First-Century Swedish Literature, har hon gått igenom och analyserat 25 mödrar i ett tjugotal olika romaner från åren 2003-2020. 

Läs hela intervjun med Jenny Björklund här →

Kontakt: Jenny Björklund


Mer om boken i media

Lyssna och läs mer om Jenny Björklunds bok här: 

Last modified: 2021-09-10