Nätverk om kulturarv beviljas stöd från CIRCUS

2021-12-10

Nätverket Heritage Transformations beviljades nyligen stöd för en tvåårsperiod av Centre for Integrated Research on Culture and Science (CIRCUS). Nätverket leds av Cecilia Rodéhn, docent i kulturvård vid Centrum för genusvetenskap.

Inom nätverket samlas forskare med olika disciplinära bakgrunder men med ett gemensamt intresse för kulturarv och kulturarv i förändringar/omvandlingar (eng transformations). Syftet med nätverket är att främja interdisciplinära diskussioner kring kulturarv genom att skapa och upprätthålla en dialog mellan forskare, forskargrupper, institutioner och organisationer som arbetar med den här typen av frågor.

Om du är intresserad av att vara med i nätverket Heritage Transformations, kontakta Cecilia Rodéhn.

Last modified: 2021-09-10