Forskarskolor beviljas medel från Vetenskapsrådet

2022-12-12

Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet har i samarbete med Stockholms universitet och Södertörns högskola beviljats medel från Vetenskapsrådet för forskarskolan "Genus, humaniora och digital kultur". Centrum för genusvetenskap medverkar även i forskarskolan "Demokratins framtid: Kulturella analyser av illiberal populism i krisernas tid" (Fudem), där Göteborgs universitet är huvudsökande.

Forskarskola i genus, humaniora och digital kultur

illustration av olika digitala medierUnder 2000-talet har humaniora förändrats i och med kulturens ökade digitalisering, men även av en ökad användning av digitala metoder inom högre utbildning och forskning. Forskarskolans mål är därför att stärka länkar mellan genusstudier och digital humaniora och bidra med kunskap om hur genus spelar roll i den sammanlänkade utvecklingen av digitala teknologier och kultur.

–Vi är mycket glada över att kunna sätta igång forskarskolan eftersom detta är ett så angeläget område, som verkligen behöver stärkas och utvecklas. Genusdimensioner av digital kultur har relevans för så mycket, från produktion till konsumtion, via kulturella uttryck och genrer som sådana, och digitalitet påverkar också alltmer metoder och processer inom forskningen. Det här innebär också en riktig boost för humaniora inom genusvetenskapen, säger Helena Wahlström Henriksson, föreståndare vid Centrum för genusvetenskap.

De tre partnerenheterna, Centrum för genusvetenskap (Uppsala universitet), Institutionen för Etnologi, Religionshistoria och Genusvetenskap (Stockholms universitet), och Institutionen för kultur och lärande (Södertörns högskola), har alla etablerade interdisciplinära forskningsmiljöer i genusvetenskap och digital humaniora. Varje enhet planerar att anta doktorander inom ämnet ”genus, humaniora och digital kultur” som sammanförs via gemensamma kurser och evenemang. Forskarskolan koordineras av Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

Forskarskola om demokratins framtid

Centrum för genusvetenskap medverkar även i forskarskolan "Demokratins framtid: Kulturella analyser av illiberal populism i krisernas tid" (Fudem), där Göteborgs universitet är huvudsökande. Målet med denna forskarskola är att skapa en forskargemenskap som utifrån kulturvetenskapliga perspektiv utvecklar metoder och teorier för att kunna analysera den populistiska rörelse som hotar demokratiutveckling i Sverige och runt om i världen.


Läs mer:

Senast uppdaterad: 2021-09-10