Ny avhandling om barns perspektiv, positioner och påverkansmöjligheter i förskolans fotodokumentation

2023-03-28

Hur framställs barn i förskolans fotodokumentation? Det är frågan som Catarina Wahlgren ställer i sin alldeles färska avhandling En bild säger mer än tusen ord: Barns perspektiv, positioner och påverkansmöjligheter i förskolans dokumentationspraktik

Catarina Wahlgren
Foto: Joelin Quigley Berg

Genom analys av fotodokumentation från olika förskolor, samt intervjuer med förskolebarn kring fotodokumentationen, visar Wahlgren på hur idén om ”det kompetenta barnet” framställs genom bilderna, med fokus på produktion och prestation. Omsorg och lek var däremot inte alls lika synligt i förskolans fotodokumentation.

Men Wahlgrens forskning visar också på hur barn skapar sina egna berättelser i interaktion med bilderna som är producerade av förskolelärarna. Deras egna beskrivningar handlade betydligt mindre om de aktiviteter som uppvisades, och desto större fokus lades på barnens egna relationer.

Var fotografierna tagits och visades upp hade också stor betydelse för hur barnen framställdes. Wahlgren definierar tre olika rum, utomhus, inomhus och det digitala rummet, som betydande för hur barnen och leken dokumenteras.

–Något som förvånade mig var hur rumsligheten påverkade hur barnen framställdes. Medan inomhusfotografierna ofta hade fokus på produktion, prestation och mätbara resultat – vad som kan kodas som ett sorts maskulint professionstänkande, så var utomhusfotografierna betydligt mer lekbetonade och feminint kodade. De visade på känslighet, omsorg och relationen mellan barn och natur, säger Catarina Wahlgren.

Bilder som figurerade i det digitala rummet hade möjlighet till större synlighet och spridning – bland annat till föräldrar – men just på grund av att dessa bilder befann sig i det digitala rummet så osynliggjordes barnen, för att bibehålla integritet. Det digitala rummet verkar på så sätt främst fungera som marknadsföring av förskolan och inte för att främja barns delaktighet, menar Wahlgren.

Disputationen äger rum fredag 31 mars kl. 09.30 i Humanistiska teatern

Hela avhandlingen finns att läsa och ladda ner här.

Senast uppdaterad: 2021-09-10