Katarina Pirak Sikku beviljas medel för konstnärlig forskning från Vetenskapsrådet

2023-11-01

Med bildkonstprojektet ”Bortom tankehimlens mentala sorgerand – studier av mental egenmakt” vill Katarina Pirak Sikku gestalta den sorg som hon som same kan uppleva idag som en konsekvens av kolonialisering, assimileringspolitik och stöld av samiska marker. I den populärvetenskapliga beskrivningen av projektet skriver hon: ”Jag vill använda mig av konstens förmåga att lyfta problemen genom ett ständigt prövande av konstens och kulturens gränser och dess förmåga att gestalta det som är svårt att förstå rationellt och försöka lösa upp de förstenade förlusterna som är omöjliga att klä i ord. I detta forskningsprojekt vill jag återta makten att definiera mig själv, återkalla mitt namn, område och skriva in mig i landskapet.”

Pirak Sikku planerar att inom projektet producera platsspecifika verk i Sápmi, studera gamla arkiv som ligger till grund för stabskartorna, samt studera andra urfolks strategier för mental självständighet. Det treåriga projektet har beviljats medel från Vetenskapsrådet om totalt 4 377 000 SEK.

Senast uppdaterad: 2021-09-10