Festskrift för Centrum för genusvetenskap

2023-11-14

För att uppmärksamma att Centrum för genusvetenskap firar 40 år av forskning och utbildning vid Uppsala universitet, publiceras nu en Festskrift med 20 kapitel som handlar om allt från Centrums historia, till forskning inom olika områden, och personliga reflektioner kring genusvetenskapen och rollen som genusforskare. 

Boken 40 år av genusforskning! Festskrift till Centrum för genusvetenskap innehåller bidrag från ett antal personer med koppling till, eller just nu aktiva vid Centrum för genusvetenskap; forskare i olika stadier av karriären, tillsvidareanställda lärare, gästforkskare och före detta doktorander. Volymen är alltså en blandning av texter och ämnen, som sträcker sig från essäer och personliga historieskrivningar om Centrum, till reflektioner om arbetslivet vid Centrum eller som genusforskare överlag, till forskningsartiklar inom olika områden, vilka i sig också vittnar om den livliga och variationsrika forskningsmiljö som finns och har funnits vid Centrum för genusvetenskap.

Festskriften är Open Access och kan ladddas ner här.
Om du vill ha en fysisk kopia av boken, vänligen kontakta oss.

Senast uppdaterad: 2021-09-10