Ny handbok om hur vi kan gestalta komplexa kulturarv

2023-12-04

Hur kan vi gestalta platser i vår gemensamma livsmiljö på ett kulturellt hållbart sätt? Och hur kan vi göra detta när själva platsen kanske framkallar negativa eller omstridda känslor? I handboken Hållbar gestaltning och förmedling av komplexa kulturarv: Avinstitutionaliserade landskap, ger forskarna Cecilia Rodéhn och Hedvig Mårdh konkreta förslag på hur vi kan bli bättre på att kommunicera det komplexa kulturarvet.

Handboken riktar sig till dig som arbetar med omvandling, gestaltning och förmedling av platser som har en komplex historia och är tänkt att ge inspiration samt gynna samverkan mellan aktörer med olika kompetenser. Är du verksam som, till exempel arkitekt, bebyggelseantikvarie, bygglovshandläggare, fastighetsutvecklare, konstnär eller konsthandläggare så kan den här handboken hjälpa dig att diskutera, hantera och utveckla arbetet med platser som skapar särskilda utmaningar genom sin historia, kulturarv och pågående förändringar.

Handbokens delar bygger på vetenskapliga undersökningar genomförda inom ramen för projektet Från psykiatriskt sjukhus till stadsplanering – stadsutveckling och kulturarv. Platsen som varit forskarnas ingång i projektet är Ulleråker i södra Uppsala, men liknande platser med liknande problematik och möjligheter finns över hela Sverige och världen.


Läs mer: 

Senast uppdaterad: 2021-09-10