Genusvetenskaplig forskning uppmärksammas i samband med internationella kvinnodagen

2024-02-26

Ett trettiotal genusforskare över hela landet berättar om sin forskning, med syfte att uppmärksamma internationella kvinnodagen, 8 mars. 

Genom ett initiativ från Ämnesföreningen för genusvetenskap (ÄG) anordnar universiteten i Uppsala, Örebro, Lund, Stockholm, Östersund och Göteborg alla olika typer av genusstafetter, panelsamtal och workshops i samband med internationella kvinnodagen, för att sprida kunskap om, och visa på djupet, bredden och variationen i den samtida genusforskningen.

—Det är viktigt att nå ut med genusforskning eftersom den berör alla människor. Vi påverkas alla av normer och förväntningar kring kön och andra maktordningar, oavsett om vi tillhör normen eller inte, säger Jenny Björklund, professor vid Centrum för genusvetenskap i Uppsala, som även medverkar vid ett av evenemangen.

Beroende på var du befinner dig i landet kan du mellan 7e och 12e mars ta del av samtal om bland annat arbete och jämställdhet, krig och militarism, queerteori, kontroversen kring könsskillnader, exoskelett, barnlöshet, abort, ”downshifting”, med mera.

7 mars

  • Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet bjuder in till en Genusstafett i Mallas sal, Uppsala stadsbibliotek, kl. 18:00–19:30. Journalisten och författaren Ellinor Skagegård intervjuar fem genusforskare om bland annat abort, utvecklingen av exoskelett, queer väntan, litterära representationer av barnlöshet, och ”downshifting” eller strävan efter att leva ett enklare liv.

8 mars

  • Genusvetenskapliga institutionen på Lunds universitet arrangerar ett panelsamtal och poesiläsning på temat ”Feminist responses to war”, på Hangaren, kl. 12:15–13:30

  • Genusvetenskapen från Stockholms universitet och Södertörns högskola bjuder in till ett gemensamt evenemang, ”Från runstenar till retrofili – genusforskare berättar”, på Tranströmerbiblioteket, kl. 16:00–17:15. Under ledning av programledaren och författaren Moa Svan berättar forskare från Stockholms universitet och Södertörns högskola om sin mångskiftande verksamhet och varför den är särskilt relevant i vår tid.

12 mars

  • Forum för genusforskning på Mittuniversitetet arrangerar en Genusstafett på biblioteket i Östersund. Under en timme erbjuds 4–5 korta upplägg från genusforskare vid det lokala universitetet för att visa på mängden och bredden av genusvetenskaplig forskning både lokalt och nationellt.
Senast uppdaterad: 2021-09-10