Doktorspromotion

2019-01-14

Den 25 januari deltar Klara Goedecke, Maja Bodin och Anders Johansson i universitetets doktorspromotion. Här kan du läsa mer om deras doktorandprojekt. 

Klara Goedecke var den första att doktorera i ämnet genusvetenskap från Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet. Den 15 mars 2018 försvarade hon sin avhandling, "Other Guys Don't Hang Out Like This": Gendered Friendship Politics Among Swedish, Middle-Class Men, som undersöker hur vänskap mellan män ser ut. Här finns även en kort intervju med Klara om sin avhandling

Maja Bodin försvarade sin avhandling, To Plan or Not To Plan: Gender Perspectives on Pregnancy Planning, Fertility Awareness and Preconception Health and Care, den 15 maj 2018. Hennes forskning handlar om familjeplanering, hälsa och fertilitet med särskild fokus på unga män och pappor.  

Anders Johansson försvarade sin avhandling, The Formation of Successful Physics Students: Discourse and Identity Perspectives on University Physics, den 5 oktober 2018. I avhandlingen utforskar han frågor som: Hur upplever och konstruerar studenter fysikens kultur? Vilka normer kring identitet finns på utbildningen och hur relaterar dessa normer till bredare samhälleliga normer kring kön, kultur m.m.

Här kan du läsa mer om doktorspromotionen >>