Nytt temanummer av Tidskrift för genusvetenskap

2019-03-19

Nu finns ett nytt temanummer av Tidskrift för genusvetenskap ute, med fokus på naturvetenskap och utbildning. Gästredaktörer är Anita Hussénius, Kristina Andersson och Annica Gullberg, alla tre verksamma vid Centrum för genusvetenskap.

Artiklarna i detta temanummer handlar bl.a. om hur barns kroppar könas i lek och utforskade av och med naturvetenskap i ”naturliga” utomhusmiljöer (Anna Günther-Hanssen); om hur sammanflätning av materia och diskurs uppstår inom materialvetenskapliga ämnesdicipliner, samt hur detta synliggör materiens agens som delaktig i uppkomsten av materiell-diskursiva praktiker (Anita Hussénius); om vilka föreställningar som finns om biologi som ämne och dess praktiker, samt hur dessa påverkar möjligheterna för jämställdhet inom fältet (Kristina Andersson); och om hur kön och könsskillnader framträder i vetenskapliga artiklar inom evolutionsbiologi (Annica Gullberg).

Naturvetenskapen har länge lyckats upprätthålla ”ett skimmer av objektivitet” skriver gästredaktörerna och pekar på den manliga dominansen inom naturvetenskapliga ämnesområden inom akademin, något som också återkommer i artiklarna i detta nummer. Gästredaktörerna hoppas, genom detta temanummer, kunna ge ett ”feministiskt insider-perspektiv på naturvetenskap [som] kan bidra med nya perspektiv på ämneskulturerna”.

Läs mer här: http://www.tegeve.se/

Senast uppdaterad: 2021-01-29