Nytt nummer av lambda nordica

2019-04-02

Nu finns ett nytt nummer av tidskriften lambda nordica ute på temat: vad är nytt inom queerforskning? 

lambda nordica vol. 23, nr. 3-4 presenterar ny queerforskning från olika ämnesområden och projekt, samt reflektioner kring ny queer konst. 

lambda nordica är Nordens enda sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrift om forskning på HLBTQ-området. Alla artiklar finns att läsa via www.lambdanordica.se

Senast uppdaterad: 2021-01-29