Besök från Vietnam Women's Union

2019-10-22

Under vecka 39 och 40 hade Centrum för genusvetenskap besök av en grupp på 23 personer från Vietnam Women's Union. 

Syftet med besöket var att lära sig mer om jämställdhet i en svensk kontext. Anneli Häyrén, forskare vid Centrum för genusvetenskap, hade en central roll i programmets utformning. Andra verksamma i programmet var Enheten för uppdragsutbildning, Ekonomisk-historiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen, Statsvetenskapliga institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Juridiska institutionen, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Uppsala kvinnojour, HeraHub, och Region Uppsala. 

Senast uppdaterad: 2021-09-10