Ny bok: I tjejers spår - för framtids segrar

2019-06-03

I maj 2019 kom boken I tjejers spår - för framtids segrar: om tjejlopp och villkor för kvinnors motionsidrottande på Makadam förlag. Boken är ett resultat av Karin S. Lindelöf och Annie Woubes nu avslutade projekt om tjejlopp som kulturellt fenomen. 

Motionslopp för kvinnor, så kallade tjejlopp, lockar hundratusentals deltagare varje år och marknadsförs ofta med ord som gemenskap, fest och glädje. Men vad säger dessa lopp om vårt samhälle och vår kultur? Vilka villkor omgärdar tjejloppen och vilka konsekvenser får de i förlängningen – för jämställdheten och könsrelationerna i samhället, för motionsidrotten och för de möjliga sätten att motionera som kvinna?

Etnologerna och genusforskarna Karin S. Lindelöf och Annie Woube har studerat fenomenet tjejlopp från 1980-talet och fram till idag med utgångspunkt från mängder av skriftliga och muntliga berättelser, egna observationer och upplevelser av olika lopp samt ett stort medie- och arkivmaterial. Här berättar de tjejloppens historia, vänder och vrider på symboliken i begreppet ”tjej” och undersöker det spänningsfält mellan befrielse och begränsning som kan uppstå i loppens enkönade rum.

Läs mer om boken i Uppsala universitets pressmeddelande "Tjejlopp gör skillnad för kvinnor" (23 april 2019). 

Senast uppdaterad: 2021-07-19