Nytt nummer av Tidskrift för genusvetenskap

2019-09-26

Nu finns ett nytt nummer av Tidskrift för genusvetenskap ute – Nordens största referee-granskade tidskrift för aktuell tvärvetenskaplig genusforskning. 

Precis som tidigare öppna TGV-nummer är detta nummer brett och öppet och innehåller följande vetenskapliga artiklar:

  • historikern Christina Douglas skriver om tyskbaltiskt badliv vid Rigaschen Strand runt sekelskiftet 1900,
  • religionsvetaren Nina Jakku om medborgarskap, arbete och exkludering med utgångspunkt i muslimska kvinnors slöja,
  • historikern Christian Gerdov om nya infallsvinklar på Hanna Rydh och hennes gärningar,
  • transportforskaren Malin Henriksson om kollektivtrafikberoende och utsatthet på arbetsmarknaden,
  • och socionomerna Sanna Jangland, Louise Thorén Lagerlöf och Mona Livholts om socialt arbeteuppropet #orosanmälan inom ramen för #metoo.

Frispelen utgörs dels av ett utdrag ur en roman under arbete av Sebastian Lönnlöv, dels en artikel om populärhistoriska tidskrifter av Daniel Nyström. Numret innehåller också två recensioner, varav den ena behandlar Märta Tikkanens brevväxling med Birgitta Stenberg och Åsa Moberg, och en högaktuell krönika från Sveriges genusforskarförbund. 

Tidskrift för genusvetenskaps hemsida →

Senast uppdaterad: 2021-01-29