Ett nytt forskningsprojekt om Queer assisterad reproduktion

2021-02-10

Scandinavian Border Crossings: Race and Nation in Queer Assisted Reproduction är ett tvärvetenskapligt, kvalitativt forskningsprojekt, finanseierat av Forte. Projektet drivs av Ulrika Dahl, Uppsala universitet, och Rikke Andreassen, Roskilde universitet och påbörjas under februari 2021.

Läs en intervju om projektet

Senast uppdaterad: 2021-09-10