Jenny Björklund blir professor i genusvetenskap

2021-11-26

Grattis till Jenny Björklund som nyligen har blivit befordrad till professor i genusvetenskap!

Jenny Björklund. Foto: Mikael Wallerstedt.

Vad betyder professorskapet för dig?

–Det betyder kanske framför allt att jag får en del nya arbetsuppgifter och ansvarsområden; att det handlar om att vara med och ta ett mer forskningsledande ansvar. Det tycker jag är roligt och något jag har jobbat för ett tag. Fakulteten har en bra arbetsbeskrivning för professorer som innehåller fyra punkter: forskning, utbildning, samarbete och samverkan, och ledning. De första tre ingår ju även i universitetslektorers arbetsbeskrivning, men det som skiljer åt är just den här forskningsledande biten.

–Jag tycker också att det känns jätteviktigt att uppmuntra yngre kollegor, så som att handleda doktorander, åta mig, läsa och uppmuntra yngre kollegors artikelutkast och liknande, karriärvägleda, skriva ansökningar för att dra in yngre kollegor i forskningsprojekt, och den typen av frågor.

Kan du berätta lite om din akademiska karriär?

–På vissa sätt har jag haft en självklar väg; jag kom in på en forskarutbildning och har siktat åt det här hållet länge. Jag kommer dessutom från en priviligierad vit medelklassbakgrund som har underlättat för mig att vistas i den här universitetsmiljön. 2004 disputerade jag i litteraturvetenskap men hamnade ganska snabbt i genusvetenskapen. Sedan dess har jag framför allt verkat inom genusvetenskap, men också lite inom litteraturvetenskap och skandinavistik.

–Däremot har jag haft ganska svårt att få externa forskningsmedel. Men jag vill faktiskt slå ett slag för en annan typ av forskningsfinansiering än den som kommer från de stora forskningsfinansiärerna. Dels har man som anställd forskning i tjänsten, och det går att åstadkomma saker på den tiden. Sedan finns det också andra typer av forskningsfinansiering att söka; större och mindre stipendier till exempel. Om man är lite envis och har tålamod med att hitta möjliga finansiärer så går det att hitta en del stöd den vägen. Jag brukar också slå ett slag för att forska en timme varje dag; man kan nästan alltid avsätta en timme per dag för forskning.

Vad handlar din nuvarande forskning om?

- Nu har jag lite olika projekt på gång. Min forskning har mestadels legat inom ramen för queerforskning och familj- och släktskapsstudier, och jag är intresserad av att fortsätta med de frågorna på olika sätt. Inom familjeområdet ingår jag i ett EU-finansierat nätverk, MotherNet, som Uppsala universitet har tillsammans med Vilnius universitet (Litauen) och Maynooth universitet (Irland). Där leder jag ett ”workpackage”, i år tillsammans med Anna Williams, men jag kommer ta över det arbetet själv från årsskiftet. Där är jag också med i en forskargrupp som handlar om non-motherhood och kommer skriva både ett bokkapitel och redigera en bok som handlar om att inte ha barn.

–Jag kommer även, tillsammans med Maja Bodin, att söka pengar för ett projekt om reproduktion och klimat. Vi har skrivit en artikel om det som utgår från Maja Bodins insamlade fokusgruppsmaterial om reflektioner kring fertilitet och familjeplanering, där en bifråga var just världsläget. Det handlar då mycket om klimatångest och att inte skaffa barn på grund av klimathotet, både hur det blir för de framtida barnen, men också att man inte ska skaffa så många barn eftersom det bidrar mer utsläpp, i alla fall för oss i den priviligierade världen.

–Jag har också ett intresse åt det teknologiska hållet, med AI och maskininlärning. Där jobbar jag med en grupp från Umeå universitet i ett projekt som handlar om hur man kan göra AI och maskininlärning mindre gender biased. Jag är också involverad i uppstarten av en ny teknologigrupp på Centrum.


Jenny Björklund är just nu aktuell med boken Maternal Abandonment and Queer Resistance in Twenty-First-Century Swedish Literature som handlar om varför så många mammor i svensk 2000-talslitteratur lämnar sina familjer. I boken, som bygger på forskningsprojektet med samma namn, analyserar Björklund litterära representationer av mammor som lämnar sina familjer och sätter dem i relation till sociopolitiska diskurser om moderskap, familj och jämställdhet i det samtida Sverige.

Läs mer: 

Senast uppdaterad: 2021-09-10