Hur Centrum är organiserat

Centrum för genusvetenskap är en centrumbildning som samverkar med samtliga vetenskapsområden vid Uppsala universitet. Centrum leds av en styrelse och under styrelsen av en föreståndare. 

Styrelsen

Enligt instruktionen för Centrum för genusvetenskap ska Centrum ledas av en styrelse bestående av en ordförande och sex andra ledamöter. Styrelsen utses av historisk-filosofiska fakultetsnämnden enligt följande:

  • Ordförande på förslag av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
  • Två ledamöter, varav en skall komma från historisk-filosofiska fakulteten, på förslag av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
  • En ledamot på förslag från områdesnämnden för medicin och farmaci
  • En ledamot på förslag från områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Studentkårerna utser gemensamt två representanter, företrädesvis en student inom grundutbildningen och en doktorand
  • Representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.
  • Styrelsens ledamöter utses för en tid av tre år (studentrepresentanter ett år).


Styrelsens medlemmar 2023:
Professor Ann Öhman, Ordförande
Anna Orrghen, Konstvetenskap
Patrik Bremdal, Juridik
Anna T. Höglund, Folkhälso- och vårdvetenskap
Malin Göteman, Elektroteknik
Marie Dalby, doktorandrepresentant
Naomi Segura Parra, studentrepresentant 
Representanter för personalorganisationerna: Lina von Sydow (SACO), Mario Izquierdo (SEKO), Isis Lindefeldt (ST)

Senast uppdaterad: 2023-11-01