Om Centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 och har enligt rektors instruktion till uppgift att bedriva utbildning och forskning inom området genusvetenskap. Utbildningen och forskningen ska omfatta olika perspektiv på kön och genus, samt inkludera kritiska perspektiv på hur kön och genus samspelar med andra maktdimensioner. Centrum ska samverka med samtliga vetenskapsområden. Centrum leds av en styrelse och under styrelsen av en föreståndare. 

Föreståndare för Centrum för genusvetenskap är Helena Wahlström Henriksson. Ställföreträdande föreståndare är Jenny Björklund

Historia
Centrum för genusvetenskaps historia går längre tillbaka än 2003, då Centrum gavs ett nytt namn, ett nytt uppdrag och nya lokaler. Redan 1982 inrättades nämligen Centrum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning som en självständig enhet vid Uppsala universitet. Då, som i dag, vilade verksamheten på de tre hörnstenarna: forskning, utbildning och samverkan. Traditionen att bjuda in internationella gäster med syfte att bidra till en inspirerande och internationell forskningsmiljö var också något som etablerades tidigt.

Mona Eliasson var Centrums första föreståndare från och med starten 1982 fram till 1990. Mellan 1990-2003 hade Centrum fem olika föreståndare: Eva Heggestad, Denise Malmberg, Gullög Nordquist, Valerie DeMarinis och återigen Mona Eliasson. Margaretha Fahlgren tillträdde som föreståndare vid omorganisationen 2003. Under hennes tid som föreståndare växte Centrum från en liten organisation med omkring sex forskare till en internationell forskningsmiljö, tillika excellenscentrum, med cirka 30 forskare och anställda. Margaretha Fahlgren avgick som föreståndare i juli 2011 och efterträddes av Anita Hussénius som sedan var föreståndare 2011-2018. Helena Wahlström Henriksson är föreståndare för Centrum för genusvetenskap sedan 1 juli 2018. 

Den första januari 2016 tillträdde Gabriele Griffin som Uppsala universitets första professor i genusvetenskap. Samma år fick Centrum examensrätt på forskarnivå och antog sina första doktorander. 

Forskning
Vid Centrum för genusvetenskap bedrivs forskning inom ett stort antal områden (se våra forskningssidor). För närvarande finns sex aktiva forskargrupper: Education and Science, Family / Kinship, Technologization of the Everyday, Humanimal Studies, Queer Studies och Gender and Culture. Centrums forskare rör sig även inom flera andra forskningsområden. 

Centrums forskare har bakgrund i en mångfald av discipliner inom humaniora, samhällsvetenskap, natur- och teknikvetenskap samt medicin. En sådan tvärvetenskaplig grundstomme bidrar till en inspirerande miljö där såväl organisatoriska som vetenskapsteoretiska gränssnitt diskuteras och utvecklas.

Utbildning
Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne och Centrum för genusvetenskap erbjuder därför en bred utbildning på grundnivå, där många vetenskapliga perspektiv är representerade. På grundnivå ges de fristående kurserna Genusvetenskap A, Genusvetenskap B och Genusvetenskap C. Våra kurser i genusvetenskap förenar en grundläggande orientering inom ämnet med en för var nivå ökande teoretisk och metodisk genomlysning. Du kan ta en kandidatexamen i genusvetenskap. 

avancerad nivå kan du läsa Masterprogrammet i humaniora med inriktning genusvetenskap. Programmet är tvåårigt för masterexamen, men möjlighet till magisterexamen (ett år) finns också. 

Centrum erbjuder från och med hösten 2016 även forskarutbildning. Lediga doktorandtjänster utlyses på Uppsala universitets och Centrums hemsida.

Senast uppdaterad: 2022-02-18