Genuslunch på Hava skafferi & salonger

Centrum för genusvetenskap anordnar tillsammans med Folkuniversitetet och Hava skafferi & salonger den populärvetenskapliga föreläsningsserien Genuslunch. Under tre tisdagar ger forskare från Centrum föreläsningar om vitt skilda ämnen - samtidigt som gästerna äter en god lunch. Verksamheten finansieras med stöd från Folkuniversitetsföreningen.

Ordinarie pris 100 kr - inkluderar vegetarisk lunch, kaffe/te och kaka. Biljetter måste köpas i förhand via Folkuniversitetet. Köp biljetter här →

Tid och plats: 11.30-12.30 på Hava skafferi & salonger (Svarbäcksgatan 19)

Välkomna!

Genuslunch - program HT2019

15 oktober
Spelar roll? Hur kön görs i arbetslivet och vilka konsekvenser det får för jämställdheten
Anneli Häyrén, forskare, Centrum för genusvetenskap

5 november
Om blommor och bin: metafor och teknologi i biavel
Jacob Bull, forskare, Centrum för genusvetenskap

3 december
Deltagande, demokrati och digitalisering: barns inflytande i förskolan
Catarina Wahlgren, doktorand, Centrum för genusvetenskap