I jakt på materiens betydelse - genus, emotioner och utrustning i laborativa undervisningssituationer

laborativt material
Bild från Pixabay.

Hur kan elever/studenter, lärare och deras interaktioner med varandra och materiell utrustning förstås i relation till genus? På vilka sätt uttrycks och påverkar känslor handhavandet under experimentella aktiviteter? Förekommer könsstereotypa föreställningar om praktisk skicklighet/förmåga? I så fall, hur uttrycks de och vilka konsekvenser får det för vem som lär sig vad?

Välkommen till hemsidan för forskningsprojektet I jakt på materiens betydelse – genus, emotioner och utrustning i laborativa undervisningssituationer 2022-2024. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (Dnr. 2021-05001).

Last modified: 2022-10-14